5 pijlers

De 5 pijlers voor meer veerkracht na de scheiding Wat is er nu eigenlijk nodig om als ouder precies dátgene te doen wat jou en jullie kinderen sterker maakt na de echtscheiding? Veerkracht na de scheiding rust op 5 pijlers.

Rust bij jezelf

Rust bij jezelf is rust in je hoofd en hart. We gaan actief aan de slag met negatief denken en lastige emoties. Vaak nemen die ons over, laten we ze ons leven leiden. Dan staan we op automatische piloot. We leven volgens onze patronen. Deze patronen doorbreken is hard werken, maar zo waardevol. Je ervaart opnieuw rust en vrijheid. Hiervoor baseer ik mij op ACT (spreek uit als het engelse woordje 'Act', Acceptance and commitment therapy). Jij komt opnieuw aan het stuur van je leven door acties te integreren die volledig passen bij jouw waarden en normen als ouder.

Hiervoor ontwikkelde ik een uniek 8 - weken training voor gescheiden ouders die in het individueel traject zit.

De stem van de kinderen.

Kinderen die terechtkomen in een conflict na echtscheiding, komen in contact met heel wat pijnlijke ervaringen.  We stimuleren de verbondenheid van je kind met zijn eigen gevoelens, gedachten en mening. Hiervoor kijken we wat onder het gedrag schuilgaat.  Achter agressief gedrag, huilen, slaapproblemen, schelden, schoolproblemen, buikpijn...

Hoe praat je met je kinderen zodat het veilig is voor hen? We onderzoeken jouw anker hierbij en zetten stappen uit de machteloosheid door het oefenen en opbouwen van scenario's.  We leren leeftijdsgebonden uitdagingen en hoe we daarmee omgaan als ouder, ook al werkt de andere ouder tegen.

Bij onveilig gedrag zetten we geweldloos verzet in.  

Parallel ouderschap

Co-ouderschap is een goed idee dat niet altijd haalbaar is. Wanneer bemiddeling, onderhandeling en dialoog niet meer werken, stappen we over naar eenzijdige actie volgens onze authentieke waarden. Ik richt de hulp op één ouder in plaats van op beide ouders tegelijk. Onderzoek toont aan dat dit, parallel ouderschap, werkt. Hiervoor haal ik mijn inspiratie bij Lieve Cottyn waarbij ik supervisie volg vanaf september 2019. 


Geweldloos verzet

Conflict na echtscheiding vraagt heel wat van je. Het gaat gepaard met geweld, fysiek en/of verbaal. Tussen jou en je ex. Tussen jou en de kinderen. Tussen de kinderen onderling. Tussen je kinderen en je ex. 

Door de principes van geweldloos verzet toe te passen, kom je uit de vicieuze cirkel van het conflict. Het is een antwoord op geweld, wanneer onderhandeling of dialoog niet meer lukken. Tijd om over te stappen naar éénzijdige actie. 

We bouwen aan een netwerk rondom jou, dat je verzet legitimeert. Veel ouders durven geen verzet tonen naar het geweld van hun kinderen, uit schrik ze te verliezen. Geweldloos verzet zit ingebed in zorgzaamheid en verbondenheid. Het stelt het belang van jullie relatie voorop.

Ik sta voor geweldloosheid in het verzet tegen conflict en/of geweld. Zowel ikzelf, als de ouders die ik begeleid, verbinden ons ertoe helder en transparant te zijn in hoe we opkomen voor het welzijn van kinderen. Wij hebben geen verborgen strategieën.Waardevolle actie en stevig netwerk

Je leert terug aan het stuur te komen van je leven. Je eigen geluk in handen te nemen door het inbouwen van mini-stapjes. Die brengen je samen tot waar je nooit dacht te geraken.

We maken van familie en vrienden échte supporters, die jou helpen om je aandacht te richten op de kinderen in plaats van op de ex-partner, zodat zij ook de stap kunnen zetten naar een rustiger leven.

Ik neem contact op en overleg met CLB, jongerenwelzijn, familie- of jeugdrechtbank, school, CKG... als we de zorg verder willen verfijnen. Ook organiseer ik  een netwerkberaad rondom jou en je kinderen als dat nodig/helpend is. We omringen jou en jullie kinderen met betrokken hulpverleners, indien de situatie zorgwekkend is en de gezonde ontwikkeling van jullie kinderen in het gedrang komt.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x