3-delige minireeks Ouderverstoting en Oudervervreemding: deel 3

Deel 3: Narcisme, wat met de kinderen?

Healing requires heartfelt, honest discussion of the hurt in the relationship.
~ Tracy Fox ~

De vorige weken had ik het over ouderverstoting en oudervervreemding.
Wat is het en hoe voorkom je het?

Vandaag kaart ik narcisme aan, meer bepaald hoe narcisme bij de andere ouder de relatie met je kinderen behoorlijk onder druk kan zetten.

An, moeder is een narcist. Ze zet onze kinderen tegen me op. De oudste wil zelfs niet meer naar mij komen. Waarom doet ze dit?”

“An, vader is een narcist. Hij maakt ons het leven zuur. Als de kinderen terugkomen van de wissel dan zijn ze een wrak. Tegen dat ze wat bekomen zijn, moeten ze al terug. Moeten ze nog blijven gaan?


Het spijt me, maar ik heb hier geen kant en klaar antwoord op. Ik kan pas adviezen geven wanneer ik jou en de situatie door en door ken en begrijp.

Want elke situatie is complex, het is nooit alleen dat éne ding, nooit alleen dat éne probleem.

Wat ik je wel meteen kan vertellen, is dat parallel ouderschap ook in dit soort situatie meer rust brengt. Omdat je de problemen en spanningen bij de ander laat en ze niet meeneemt naar je eigen huis.


Co-ouderschap wanneer de andere ouder niet meewerkt is best pittig 

Mama, jij bent een stomme trut! (Want papa zegt dat.)
Of: Papa, jij bent een luie loser! (Want mama zegt dat.)

Toch komt het vaker voor. Voor 1995 werd één ouder ontzet uit de rechten (juridisch én emotioneel) als ouder. Gelukkig is dat vandaag anders.

Maar die wet op co-ouderschap wordt zeer slecht toegepast. Dat leidt tot verwarring en situaties waarin ouders kwaadspreken over elkaar.

Elke vraag of wijziging in de verblijfsregeling wekt bij sommigen een lawine aan beschuldigingen of een zee van verwijten uit. Elke beslissing over het kind (onderwijs, hobby, kledij, vakantie, … brengt steeds discussie en ruzie op gang.

De relatie met beide ouders blijft.

Een verblijfsregeling is maar een regeling. Daarmee wil ik niet zeggen dat de regeling niet afgestemd moet zijn op de situatie.

Maar voor mij draait het om de relatie die het kind heeft met vader en met moeder: elke ouder blijft eigenlijk nog steeds 100% ouder na de scheiding.

En elk kind is verplicht na de scheiding 100% in elke ouder te blijven investeren.

Doordat ouders ver van elkaar gaan wonen of doordat één ouder de ander zwart maakt, wordt dat moeilijk. Dat zwart maken komt altijd vanuit een diepe pijn of angst.

Maar daarmee keur ik het niet goed, want het stelt het kind al meteen voor een grote uitdaging om de relatie met deze ouder vorm te geven.


Wat als de relatie tussen ouder en kind onder druk komt te staan door narcisme? 

Omdat tijdens een vechtscheiding het woord 'narcisme' vaak valt, kom ik dit ook in mijn praktijk tegen. Hoe kunnen we hier mee omgaan, met respect voor beide ouders.

En vooral, hoe ga je er als ouder mee om op een zodanige manier dat je de kinderen niet nog meer onder druk te zet?

Kinderen hebben het zwaar te verduren in een echtscheiding waar narcisme in het spel is en de spanningen tussen beide ouders erg hoog oplopen.

Het kind komt in een tweestrijd.

Wanneer ze uiteindelijk kiezen voor één van beide ouders, doen ze dat om terug wat rust te kunnen vinden. Zo kunnen ze een beetje uit de overleefstand komen.

Ook al is het contact met de andere ouder erg moeilijk omdat er narcisme in het spel is, toch pleit ik ervoor om het welzijn van zowel je kinderen als jezelf voorop te stellen.

 

Een brief van een kind in nood

Ik schreef ooit deze brief - vanuit de beleving van een kind in deze situatie - om ouders te helpen. Om hen erkenning te geven voor de ellende die ze vaak doormaken en om ze te tonen dat ze toch veel kunnen doen voor hun kinderen in plaats van zich machteloos te voelen.

Het is een brief aan alle ouders die geen vertrouwen meer hebben in de co-ouder, omdat die misschien niet goed voor jullie kinderen zorgt. Het is een brief van alle kinderen die willen dat er naar hen geluisterd wordt, maar niet meer durven spreken en die zich voelen blok staan tussen hun beide ouders. .


Mama, papa,

Ok, jullie zijn gescheiden. Dat vind ik nog goed. Maar dat jullie blijven ruzie maken, daar wil ik toch wat over vertellen.
Ik weet dat mama of papa niet zorgt zoals jij dat zou willen. Ik weet dat best dat die liegt. Ik wil je uitleggen wat jij kan doen. Want wat je nu doet, duwt mij in een put.

Ik zie het aan je gezicht wanneer je weer met mama of papa hebt gemaild. Je probeert dan nog wel lief te zijn. Maar je stem is strenger. Dat vind ik niet leuk. Want ik denk dan, wat heb ik mis gedaan? Jij denkt dat ik dat niet zie. Je zwijgt. Dat zwijgen maakt me gek. Ik wil het snappen! Want ik zie dat jij verdriet hebt. Dat wil ik niet. Dan praat ik niet meer over mezelf. Als ik je nog meer zorgen geef, wie weet ben je er dan helemaal niet meer voor mij.

Ik voel eigenlijk niets meer. Ik zie andere kinderen in de klas huilen. Of boos worden op hun ouders. Dat doe ik niet. Dan worden jullie nog heviger. Dan schaam ik me weer.

Ik wil eigenlijk dat jullie niets meer met elkaar bespreken, zeggen of doen. Ook samen in de auto zitten is verschrikkelijk. Dan wou ik dat ik kon verdwijnen. Weg van jullie. Weg van alles. Verdwijnen van de aardbol. De juf maakt zich zorgen als ik zo'n dingen zeg. Ik snap niet dat iemand zich zorgen maakt om mij. Het zijn mijn ouders die je moet helpen.

Ik wil dat jullie niet meer met elkaar bezig zijn. Over die trui die vergeten is. Of dat halfuur dat mama mij te laat brengt. Dan snauwen jullie elkaar zo af. Soms erger, dan zwijgen jullie elkaar precies dood. Ik wil niet dat één van mijn ouders dood moet zijn. Ik wil niet dat mijn ouders elkaar haten.

Het is toch fijn dat ik even bij mama of papa ben. Doe dan iets leuks. Ik wil dat jij gelukkig bent.

Wanneer ik dan terug bij jou ben, wil ik dat je tijd maakt. Dat je niet met mama of papa bezig bent. Dat je me helpt hoe ik kan uitleggen aan mama of papa dat ik écht niet naar de voetbal wil. En als mama of papa mij weer teleurstelt, dat ik dat rustig aan jou kan vertellen zonder dat je in paniek schiet. Ik wil dat je mij dan knuffelt en troost. Dat je niets zegt over mama of papa. Het is al moeilijk genoeg voor mij dat mama of papa mij kwetst terwijl we elkaar graag zien. Help mij te zoeken naar wat ik kan doen als ik volgende week terug ga. Hoe ik kan spreken over wat ik wil? Hoe ik mezelf kan troosten als mama of papa weer boos wordt? Ik ben ook bang als jij boos bent. Dat zeg ik liever niet.

Ik zwijg nu. Dat ik niet naar de voetbal wil. Want dan maken jullie weer kletterende ambras. Of hoor ik mama of papa weer praten tegen de leerkracht dat 'hij/zij 'het' weer heeft'. Doe niet zo geheimzinnig. Ik ben geen klein kind meer. Weet je, als ik dan later moet verder studeren, zal ik ook zwijgen. Want ik heb dan niet geleerd om te zeggen wat ik wil. Enkel leren zwijgen of zeggen wat jullie willen. Of in elk huis iets anders leren zeggen. Wie ben ik dan?

Ik doe gewoon mee met jullie. Ik zet een masker op bij elk van jullie.

Ik mag bij iemand gaan praten. Eerst werkte dat. Dan is die dingen gaan vertellen aan jullie. Nu zeg ik liever niets meer aan niemand. Ik heb veel zin om hier een scheldwoord te schrijven. Zo kwaad dat ik ben. Op school ga ik wel schelden en anderen pijn doen.

Mama, papa, stop met je te bemoeien met elkaar. Je zegt wel dat je dat voor mij doet. Maar je helpt er mij niet mee. Je kwetst me. Maar dat voel ik allang niet meer. Nee!

 

Ja, jullie doen het elk anders met mij. En als ik problemen heb bij papa, wil ik dat jij niet kwaad wordt op papa. Maar dat begrijp je niet. Dus word ik ook kwaad op papa. En als mama dan verhuist, is papa weer woedend. Ik wil gewoon eventjes uitrusten bij papa dan.

Dan komen zo’n uitspraken van mij als: Stomme mama! Luie loser! Ik wou dat ik je niet kende. Ik haat je. Ik wil voor altijd bij papa of mama! Ik wil niet meer bij jou wonen!

Ik wil die dingen niet zeggen. Help me. Ik zie jullie graag.
Ik doe kei-hard mijn best om mijn boosheid weg te stoppen. Maar dan barst ik. Daar word ik dan weer om gestraft. Help me.

Mama, papa, zorg voor mij! Al laat je steken vallen door wat je meemaakt, ik wil je helpen om een goede ouder te zijn. Dat kan ik en wil ik. Jij ook. Zo graag.

Je lieve schat,
Rune


Om even stil van te worden hé ...
Toch zijn dit reële noodkreten van kinderen. Negeer ze niet.


Lees ook de blog  "3 mythes over narcisme en kinderen na de echtscheiding"  als je meer wil weten.


Maak jij of je kind ouderverstoting mee en maak je jezelf zorgen? 

Dan is de workshop "Houvast voor ouders na de echtscheiding" vast iets voor jou. 

Tijdens deze workshop bouw je concrete handvatten op zodat jij stevig staat als mama of papa en oudervervreemding voor je kinderen zo weinig mogelijk kans geeft. Je ontmoet andere ouders zodat je steun ervaart die je moed en kracht kunnen geven.Heb je nog vragen over de workshop, twijfel je of dit is wat jij nu nodig hebt? Stel ze mij via info@glinster.com of via het contactformulier.


3-delige minireeks Ouderverstoting en Oudervervreemding: deel 3

Vlog - Kan je uit een vechtscheiding geraken?

Kan je een marathon lopen? Ja, maar het vraagt wel visie, volharding, uithoudingsvermogen, vaardigheden én supporters. Zo is het ook voor ouders in een moeilijke echtscheiding. Het is niet eenvoudig. Je komt er niet met één sprintje. In deze blog inspireer ik je om het juiste in te zetten.

Lees meer

Vlog - Hoe weet je of je in een vechtscheiding zit?

Ofwel zit je in een vechtscheiding ofwel niet, toch? De realiteit is veel ingewikkelder. Als je weet waar je in bent terechtgekomen, kan je het beter begrijpen. En wanneer je het begrijpt, ga je iets anders kunnen doen dat meer hoop geeft. Daarom neem ik deze schijnbaar eenvoudige vraag onder de loep.

Lees meer

De brug tussen vaders en moeders in hoog conflict na echtscheiding

Bij sommige echtscheidingen werkt bemiddeling averechts. Het versterkt de spanningen nog meer. Hoe maak je dan wel een brug met de andere ouder? Hoe kan je daaraan werken?

Lees meer

Vlog - 3 ideeën om de weerbaarheid te doen groeien bij je kinderen

De voorbije maand stond ik met jou stil rond de stem van je kinderen. Die kan namelijk ondergesneeuwd raken door de (helse) conflicten tussen jou en moeder/vader. Maar hoe kan je jouw kinderen hierin steunen? 3 ideeën die ruimte geven in de relatie met je kind om zijn weerbaarheid te laten groeien.

Lees meer

Het beste medicijn tegen ouderlijke burn-out

Het nieuws kopte: “1/12 ouders kampt met ouderlijke burn-out. " De westerse landen, die vaak een individualistische cultuur hebben, zijn het zwaarst getroffen door het fenomeen van uitputting (burn-out) bij ouders. Wat doe je daartegen?

Lees meer

Vlog - Hoe gaan we om met de last die kinderen ervaren?

Ik wil niet dat de stem van kinderen door helse conflicten vast komt te zitten. Dat ze niet naar buiten kan stromen. Die stem geeft nochtans woorden aan de last die kinderen ervaren door de echtscheiding en het conflict. Hoe ga je daar als ouder precies mee om?

Lees meer

Hoe voed je je kind goed op in een vechtscheiding

Als ouder wil je je kind goed opvoeden. Maar hoe doe je dat in een vechtscheiding, waar er heel wat extra uitdagingen komen bij kijken? Toch kan het. In deze blog vertel ik je over één ding, een inzicht dat al een klein verschil kan maken.

Lees meer

Meer aandacht voor de impact van echtscheiding op kinderen

In mijn vorige blog vertelde ik over de getuigenis van Steven Laureys over zijn vaderschap in de vechtscheiding. Sofie Lemaire gaf daarna een hele uitzending over de impact van een echtscheiding op kinderen. Het is goed dat hier aandacht voor komt in de samenleving. In deze blog vertel ik je waarom.

Lees meer

Mijn kinderen zien lijden in een vechtscheiding, dat is heel moeilijk geweest

Het is één ding om zelf met de moeilijke situatie om te gaan, maar je kinderen zien lijden, dat is héél moeilijk geweest. Zo vertelde Steven Laureys op radio 1. Het zette me aan om te spreken met ouders over dit lijden en hoe je als ouder daarmee kan omgaan. Dat vertel ik je graag in deze blog.

Lees meer

Vlog - Hoe je kinderen steunen bij een vechtscheiding

Je bent misschien in een vechtscheiding gesukkeld. Wat nu? Met de juiste inzichten en tools, kan je opnieuw rust en houvast vinden. In deze blog vertel ik je de basis waarop mijn webinar is opgebouwd. Hoe beter je dit begrijpt, hoe steviger je zal staan.

Lees meer

Vlog - Zolang mijn kinderen maar gelukkig zijn

Conflict na echtscheiding veroorzaakt veel stress. Ik zie dan ouders die zich enorm inzetten voor hun kinderen, maar zichzelf vergeten. Ze zijn overgeschakeld op overleefstand om hun kinderen toch maar gelukkig te maken. Is dat helpend? Nee! 5 misverstanden over geluk die leven bij ouders na de echtscheiding.

Lees meer

Hét ouderschapsplan voor ouders in hoog conflict bestaat niet

Een ouderschapsplan maken in hoog conflict na echtscheiding is niet goed, voor regelingen over de kinderen, samen met moeder/vader, is maatwerk nodig. Jij zal zelf moeten leren hoe je houvast creëert voor jou en je kinderen in iedere aparte situatie. Ik toon je waarom parallel ouderschap hierin een goede weg is.

Lees meer

3 valkuilen van informatie over moeilijke echtscheidingen op internet

Wanneer we vastlopen met iets, dan raadplegen we meteen internet en sociale media. Je wil een verklaring en een oplossing. Maar hoe weet je of die informatie betrouwbaar is en helpend? In deze blog bespreek ik 3 valkuilen van informatie over moeilijke echtscheidingen op internet. Omdat ik niet wil dat je daardoor nog meer in de last sukkelt.

Lees meer

Vlog - Terug aan het stuur van jouw ouderschap

Met de laatste blog van 2020, nodigde ik je uit om even stil te staan bij je ouderschap. Dit brengt je opnieuw aan het stuur van je ouderschap, wanneer er obstakels zijn. In mijn eerste vlog spreek ik over ouders die terug leiding nemen over hun ouderschap. Ik leg je uit wat dat kan zijn en hoe parallel ouderschap je daarin kan helpen.

Lees meer

Hoe stilstaan jou terug aan het stuur van je ouderschap kan brengen

Op het einde van het jaar, blikken velen terug en vooruit. Misschien doe jij dat ook? Ouders die stilstaan en moeilijke vragen niet meer uit de weg gaan, zie ik openbloeien. Wel, daar krijg je elke week een inspirerende blog over in deze mails. In 2021 zal ik je blijven trakteren met een wekelijkse inspiratie. In deze blog vertel ik je hoe op tijd stilstaan, jou terug aan het stuur van je ouderschap kan brengen.

Lees meer

Parallel ouderschap kan je niet alleen doen

Parallel ouderschap kan je niet alleen doen. De kracht van het conflict na echtscheiding is groot. Het vraagt wat om jezelf ertegen te verzetten. Daarom heb jij steun nodig om dit te kunnen volhouden. In deze blog leg ik je uit waarom dit belangrijk is en wat de grootste obstakels daarvoor zijn.

Lees meer

Pffff, het is weer van dat ...

“Het” is weer daar. Het gedoe, de miserie, de storm, de ellende tussen jou en de co-ouder. Wist je dat “het” ervoor zorgt dat kinderen verscheurd worden door de botsende meningen en emoties tussen hun ouders. Laat je niet meezuigen door het gedoe, zodat je kinderen houvast en rust kunnen vinden.

Lees meer

Mijn kind zegt dat ik lieg, wat kan ik doen?

Na de echtscheiding mag je de andere ouder niet zwartmaken om de kinderen niet in een loyaliteitsprobleem te brengen. Maar wat als de andere ouder jou zwartmaakt of leugens over jou vertelt? Ik wil je inspireren om jou terug aan het stuur te zetten van je ouderschap in zo’n lastige situatie.

Lees meer

Verdorie, de kinderen inzetten om mij te pesten!

We zien de kinderen vaak als onschuldige speelballen van de conflicten tussen hun ouders, maar het zijn ook autonome wezens, die hun eigen rol hebben in de moeilijke echtscheiding. Daarom wil ik je doen nadenken over 5 acties die je beter niet neemt als je kinderen ingezet worden in de strijd.

Lees meer

Parallel ouderschap is als dansen in de regen

Belast je je kind door rechtstreeks zijn/haar hobby’s met hem/haar te bespreken? Ja. Hoewel misschien frustrerend is het ook nodig. Parallel ouderschap is eerst als dansen in de regen.

Lees meer

Aaargh, het wisselmoment is weer pure stress

Het wisselmoment komt in negen op de tien gesprekken aan bod en bezorgt veel ouders en kinderen stress. Wat speelt er zich af tijdens een wisselmoment, welke valkuilen kan je vermijden opdat je kinderen en jij nét iets minder overstuur moeten zijn.

Lees meer

3-delige minireeks Ouderverstoting en Oudervervreemding: deel 2

Als je in een vechtscheiding zit, is de kans groot dat je al gelezen of gehoord hebt van Ouderverstoting. Wat moet je dan doen? En vooral, kan je ouderverstoting voorkomen?

Lees meer

3-delige minireeks Ouderverstoting en Oudervervreemding: deel 1

Ik zie veel ouders zich vastrijden in rechtbankprocedures wanneer ze te maken krijgen met ouderverstoting. Ouderverstoting kan je niet in 2 zinnen uitleggen, het is ingewikkeld. Maar net daar ligt de oplossing. Deze blog helpt je om een breder plaatje te blijven zien.

Lees meer

Mijn ex moet eerst veranderen. Zo kan ik geen co-ouderschap doen!

Na de echtscheiding moet je wel nog als ouders verder. Terwijl er misschien enorm veel pijn, verdriet of woede is tussen elkaar als ex-partners. In deze blog wil ik je uitleggen waarom de stap van ex-partners naar co-ouders na de echtscheiding zo moeilijk is en totaal niet evident.

Lees meer

7 onbewuste strategieën die een goed ouderschapsplan saboteren

Co-ouderschap invullen is erg verschillend en kan voor heel wat conflict zorgen. In deze blog licht ik 7 onbewuste strategieën uit die een goed ouderschapsplan saboteren en hoe parallel ouderschap je kan helpen om wél een goede regeling op te stellen.

Lees meer

Wanneer er geen hoop meer is dat het ooit nog goedkomt

Hoop koesteren in een aanhoudend conflict is moeilijk. Je bent het vertrouwen verloren in elkaar. Misschien heb je ook wat hulp gehad en kon dat niet helpen. Je wil misschien geen hoop meer voelen, om jezelf te beschermen. Toch is er meer hoop mogelijk dan je denkt. Daar wil ik in deze blog met jou bij stilstaan. Ik geef hier 5 standpunten over hoop in een conflict na echtscheiding.

Lees meer

De smartphone maakt een conflict na echtscheiding nog groter

Loopt de communicatie met je ex-partner over de kinderen niet goed? Het bevordert het welzijn van je kinderen als je bewust omgaat met de berichtjes van vader/moeder via de smartphone in het co-ouderschap. In deze blog wil ik je helpen zien waarom de smartphone een conflict tussen ouders nog sterker maakt. Ik vertel je ook waarom het de moeite waard is om hier bewuster mee om te gaan.

Lees meer

Moeilijk co-ouderschap zonder je kinderen het nog lastiger te maken

Het is de meest gehoorde twijfel van parallel ouderschap, dat het de kinderen juist meer belast. In deze blog bespreek ik waarom parallel ouderschap kinderen niet méér belast, maar juist kansen geeft om te groeien als weerbaar kind van 2 aparte ouders. Ik geef je 4 eye-openers die je blik kunnen verbreden.

Lees meer

Op zoek naar een ander woord voor vechtscheiding

De benaming ‘vechtscheiding’ vind ik niet goed voor alle ouders. Je kiest er vaak niet voor om in zo’n situatie te zijn. Het kijkt neer op ouders die in moeilijk co-ouderschap zitten. Het voelt beschuldigend, kleinerend, betuttelend… Kortom, het geeft weinig erkenning. Het versterkt niet.

Lees meer

3 Redenen waarom hulp vragen bij een vechtscheiding niet evident is

Er is schaamte bij ouders die gescheiden zijn en problemen hebben daardoor. Men heeft snel oordelen klaar voor mensen die niet in het ‘normale’ plaatje passen in onze samenleving. Ook over ouders die in een vechtscheiding zitten, is er niet altijd begrip. Dat geeft eenzame gevoelens. Die eenzaamheid durven doorbreken, is vaak een grote stap. In deze blog vertel ik je graag over 3 redenen waarom gescheiden ouders niet durven spreken over hun problemen.

Lees meer

3 Misverstanden over de muur opzetten met je ex-partner

Parallel ouderschap leert je om “de muur” op te zetten tussen jezelf en de vader/moeder van je kinderen. Dit om het conflict tussen jullie te verminderen. Want dat conflict is niet goed voor het welzijn van je kinderen. Er zijn wat misverstanden over die muur waarover ik het graag wil hebben.

Lees meer

Waarom je kinderen steunen meer is dan schade beperken

Als je juridisch of bij instanties bescherming zoekt voor de schade die je kinderen oplopen door het conflict na de echtscheiding, kan je op muren botsen. Echtscheiding en huiselijk geweld horen bij de risicofactoren voor de ontwikkeling van kinderen. Toch wordt er vaak gewezen op de veerkracht en weerbaarheid van kinderen. Dat kan je teleurstellen. Ik vertel je graag wat de meerwaarde is van goede en juiste steun voor kinderen door 1 ouder, ook als er huiselijk geweld is na de echtscheiding.

Lees meer

4 strategieën om uit het conflict te gaan

4 strategieën om je niet te laten grijpen door het conflictmonster (lees eerst het artikel over het conflictmonster ;-))

Lees meer

Is parallel ouderschap iets voor mij?

An, dat past niet bij mijn waarden. Ik vind dat we toch moeten overleggen over de opvoeding van de kinderen. Misschien herken je dit? Je bent niet alleen. Ouders die eraan denken te starten met parallel ouderschap, hebben een paar twijfels. Ik help je graag door hierover te spreken. Een helder beeld over deze vorm van co-ouderschap is belangrijk, zodat jij op de juiste moment kan kiezen om hiermee te starten opdat je niet dieper in de vechtscheiding komt.

Lees meer

5 Belangrijke inzichten waardoor je begrijpt wat Parallel Ouderschap is

Je vraagt jezelf af “Wat is dat nu, parallel ouderschap?” Je hebt het gehoord van een vriend, een hulpverlener of de rechtbank. Dan ga je op zoek naar informatie. Ik vertel je hier wat jij moet weten over parallel ouderschap.

Lees meer

3 mythes over narcisme en kinderen, na de echtscheiding

Bij veel vechtscheidingen in onze samenleving op dit moment, valt het woord 'narcistische ex-partner'. In deze blog bespreek ik 3 mythes over co-ouderschap met een narcistische ex en hoe parallel ouderschap de kinderen eilandjes van rust kunnen geven.

Lees meer

5 redenen waarom ik graag in groep aan parallel ouderschap werk

"Eigenlijk wil ik liever individueel met je werken, An." Het verbaast je vast, wanneer ik je voorstel om deel te nemen aan een groepstraject met ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Is dat wel iets voor mij? Ik vertel je graag 5 redenen waarom ik graag in groep aan parallel ouderschap werk.

Lees meer

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind kan volgen op school?

Wat doe je wanneer schoolwerk op een andere wijze opgevolgd wordt in de twee huizen? Wat doe je wanneer het schoolwerk bij de andere ouder niet goed of anders opgevolgd wordt dan jij zou willen, terwijl je niet zo'n goed contact hebt met die andere ouder?

Lees meer

Laten we het daar niet over hebben!

In een vechtscheiding, maak je dingen mee waarvoor je je kan schamen. Maar dat hoeft niet. Je bent niet alleen. Ik inspireer je graag om die schaamte te doorbreken, zodat je meer rust kan vinden voor je kinderen en jezelf.

Lees meer

4 Do’s en don’ts wanneer je kind het contact met je verbreekt na de echtscheiding

Je kind wijst je af na de echtscheiding. Hij is liever bij de andere ouder. Hoe ga je daarmee om? Ik deel graag de 4 meest waardevolle do’s en don’ts wanneer jij afgewezen wordt door je kind.

Lees meer

Hoe begin je nu aan parallel ouderschap?

Over de voorwaarden om aan parallel ouderschap te beginnen. Ook al is het nog niet zo gekend. Als jij ervoor kiest en 100% voor gaat, dan straal je dat uit en neem je anderen die het nog niet kennen, mee.

Lees meer

Toegeven of op je strepen staan voor de kinderen?

Als co-ouderschap moeilijk gaat na de echtscheiding, is er iets anders nodig dan overleg. Alles wat je meedeelt of vraagt aan de andere ouder, heeft effect. En als het slecht aankomt, dan zal hij/zij dat laten horen aan jullie kinderen. Moet je dan zwijgen? Of op je strepen staan?

Lees meer

Kom uit je kot! En laat het moeilijk co-ouderschap niet op zijn beloop.

Dus als je denkt, dit is niet het moment om te werken aan parallel ouderschap. Weet dan dat er meer mogelijk is dan je brein je wil wijsmaken. Durf opnieuw te hopen en te dromen. Bouw elke dag aan die droom. (Maar niet de droom dat de andere ouder ooit tot inzicht zal komen, dat is wel realiteit)

Lees meer

Vul jouw EHBO kistje

In conflict na echtscheiding is werken aan jouw zelfzorg en die van je kinderen essentieel. Ik vertel je in deze blog graag waarom dit de basis is om uit moeilijk co-ouderschap te komen.

Lees meer

In een crisis zou je toch inzicht mogen verwachten van de andere ouder?

Over het rouwproces, dat de andere ouder niet de co-ouder is waar jij op hoopte. In een wereldwijde crisis, nu met corona, zou je toch samenwerking verwachten?

Lees meer

4 do’s en don’ts voor gescheiden ouders in een tijd van crisis

Hoe doe ik aan co-ouderschap wanneer de andere ouder niet meewerkt in een crisis? Een tijd van crisis, zoals de corona-tijd, kan trauma doen opflakkeren. Daardoor schiet het reptielenbrein van je ex-partner of jezelf opnieuw in voortdurende actie. Ik geef je graag 4 waardevolle do's en don'ts om je eigen reactie op de crisis te reguleren. Zodat jij er als ouder stevig kan staan om heldere keuzes te nemen die gericht zijn op actie dat rekening houdt met veel aspecten van een crisis.

Lees meer

De combi corona en co-ouderschap

Ik vertel je graag over enkele reflecties naar aanleiding van vragen die mij gesteld werden de voorbije dagen over het effect van de corona-crisis op moeilijk co-ouderschap.

Lees meer

Vertragen in moeilijk co-ouderschap

Dit artikel gaat over vertragen, terwijl je constant in paraatheid moet staan wanneer co-ouderschap met strijd verloopt.

Lees meer

Veilige eilandjes als antigif voor een moeilijke echtscheiding

Veilige eilandjes kunnen beschermen tegen de problemen van een psychisch kwetsbare ouder, ook bij een moeilijke echtscheiding. Ik vertel je graag hoe je dit veilig eiland kan opbouwen met je kinderen in 3 stappen.

Lees meer

Parallel ouderschap is ook co-ouderschap

Er bestaan heel wat misverstanden in de samenleving rond scheiden. De woorden verliezen hun betekenis en worden door elkaar gebruikt. Ik zet graag alles op een rijtje.

Lees meer

Het conflictmonster

Parallel ouderschap is een bewezen effectieve uitweg uit de vechtscheiding. Het opzetten van de muur tussen beide ouders, helpt het conflictmonster bij de kinderen weg te houden.

Lees meer

Bemiddeling werkt vaak niet in een vechtscheiding

Lees meer

Hoe kan je verder, als je jouw kind niet bij een psycholoog krijgt?

Lees meer

On turning shit into roses

Lees meer

2 ouders, 2 schuldigen

Lees meer

Als de school onbedoeld meegaat in de vechtscheiding

Lees meer

Wat doe je met jouw angst die de co-ouder zaait?

Angst, je vindt ontzettend veel goed bedoelde raad hierover. Je wil dit het liefst niet voelen. Zo zit onze maatschappij ook in elkaar. Angst? Zoek een oplossing en het is weg. Maar zo werken gevoelens niet. Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer

Wat helpt bij hoogconflictscheidingen?

In december 2018 verschenen de belangrijkste resultaten van het onderzoek van Inge Pasteels aan de PXL over wat werkt bij hoog conflict na echtscheiding. Dit vormde toen mee de basis voor de werking van Glinster.

Lees meer

Blijven staan ondanks de storm

Lees meer

Willen kinderen wel praten over de scheiding?

Lees meer

Scheiden doet lijden

Lees meer

Train je brein uit de vechtscheiding

Lees meer

Durf jij je boos maken op je kinderen na de echtscheiding?

Ik help ouders om na de echtscheiding grenzen te stellen aan onveilig of kwetsend gedrag van hun kinderen. Dat is vaak moeilijk om verschillende redenen. Ik help ouders stevig te staan en hier grenzen aan te geven. Hoe doe ik dat? Wel ik geef je in deze blog graag enkele ideeën.

Lees meer

SOS een boos kind na de echtscheiding – 5 tools om de band te versterken

Je vindt zoveel informatie over kinderen die boos zijn, maar het is toch anders wanneer je in een vechtscheiding zit. Hoe ga je daarmee om? Wat kan je wel doen en wat doe je beter niet? Met een andere mindset kan je meer doen dan je denkt! Op die manier houden we samen koers op de vele belangen van je kinderen.

Lees meer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x