3 mythes over narcisme en kinderen, na de echtscheiding

Bij veel vechtscheidingen in onze samenleving op dit moment, valt het woord 'narcistische ex-partner'. In deze blog bespreek ik 3 mythes over co-ouderschap met een narcistische ex en hoe parallel ouderschap de kinderen eilandjes van rust kunnen geven.

Ik begeleid één ouder in een moeilijke scheiding.
Bij echtscheidingen met aanhoudende of onoplosbare conflicten helpt het niet om te blijven bemiddelen of de ouders te leren overleggen. Het helpt niet om de ouders om 1 lijn te krijgen. Elke poging is opnieuw aanleiding tot kortsluiting.

Kortsluiting is niet aangenaam
Elke nieuwe kortsluiting verhoogt de stress.

Jan overlegt meerdere keren per week met de moeder van zijn kinderen. Ze stuurt vaak berichtjes tijdens de week om problemen op te lossen.
- Tibo heeft zijn fiets niet. Die staat nog bij jou. Hij heeft die morgen nodig voor school. Kan je die brengen?
- Ik kan die niet meer brengen vandaag, maar ik zet de fiets buiten in de achtertuin. Jullie kunnen die dan ophalen.
- Jij denkt weer aan jezelf. Kan je nu eens niet onze kinderen voorop stellen? Tibo is overstuur omdat zijn fiets nog bij jou staat. We hadden toch afgesproken dat hij die bij mij ook kan gebruiken?
- Dat klopt. Maar ik vertrek dadelijk naar een afspraak. Ik kan niet meer komen vanavond.
…. Radiostilte…
- Ik ben dat moe. Die fiets blijft in het vervolg bij mij staan en dan kan jij die komen halen hé. Nu moet Tibo zonder fiets naar school.
Jan brengt alsnog die avond laat de fiets naar moeder zodat Tibo met de fiets kan gaan. Hij is het ook moe, dat gedoe. Maar wat kan hij anders doen?

Bij elke communicatie, komen onverwerkte emoties naar boven bij één of beide ouders. Omdat ze onverwerkt zijn, zijn deze emoties onaangenaam en negatief. De emoties van vader/moeder zijn lastig. Je kan er weinig mee, wanneer die blijven hangen of altijd zichzelf herhalen. Want dit speelt zich meerdere keren op een week of zelfs een dag af.


Ik werk met één ouder om de communicatie met vader/moeder te beperken.

Deze aanpak vindt stilaan ingang bij hulpverleners die ouders in een vechtscheiding helpen. Dat de rechtbanken nu nog familiezaken best weghouden uit de rechtbank, is nog een werk van lange adem. De kinderen kunnen apart verder met vader en moeder. Het moet niet meer samen. Want dat samenwerken geeft stress. Stress die niet goed is voor de kinderen hun welzijn. 

Zo bouwt één ouder een veilig eiland op bij zich thuis.

Dit is heel sterkend voor de kinderen. Zij kunnen ondanks de moeilijkheden toch opgroeien tot gezonde volwassenen, die opkomen voor zichzelf en vertrouwen hebben.

Het veilige eilandje staat voor hoop en welzijn.
We gaan voorbij de frustratie en het negatieve. Wat niet wil zeggen dat we ons “erbij neer moeten leggen”. Door het parallel ouderschap, krijg je iets nieuws waardoor je de last die de andere ouder jou en je kinderen bezorgt, niet meer zo binnen laat komen. Ouders die deze klik maken, zie ik openbloeien. Dat heeft dan ook weer effecten in het andere huis.

Maar het is een grote hindernis en vaak een zware dobber om te starten met het loslaten van de last die je ex je bezorgt.
Vergelijkbaar met een rouwproces. Je had het graag anders gezien voor je kinderen. Je hebt elkaar ooit liefgehad en samen een gezin gestart. Dat is weg. Door te blijven hangen in die onrechtvaardigheid geraak je geen stap verder. Het houdt wel je overlevingsbrein tevreden. Dat overlevingsbrein is gericht op het negatieve. Het denkt dat door te focussen op het negatieve, je een oplossing vindt. Jammer genoeg, wanneer de communicatie negatief blijft, zijn er enkel verliezers. Dat vraagt dus om een andere aanpak.


Ouders komen vaak met deze aanmelding: ‘An, mijn ex is narcistisch en het lukt niet de kinderen goed op te voeden’. 

Als je werkt aan wat ik hierboven omschreef, geef je je kinderen en jezelf opnieuw zuurstof in deze situatie. Maar er leven enkele mythes in onze samenleving. Deze mythes geven eventjes opluchting en erkenning. Maar daarna knaagt het weer. Het lukt je niet om gelukkig te zijn in die ellende. De mythes helpen dus niet op lange termijn.Mythe 1 


Ik moet aan mijn kinderen uitleggen dat wat mijn ex doet, onverantwoord is. 

Ja, je kinderen maken heel wat chaos mee na de echtscheiding. Misschien ook al in de tijd voor de echtscheiding. Daar moet de hulpverlening zich beter voor inzetten.

Nee, je kinderen weten dat beter niet. Het blijven kinderen van hun vader/moeder. Je kwetst er hen diep mee. En dat jouw woorden hen kwetsen, zullen ze je niet vertellen. Want ze zijn ook loyaal aan jou.

Dit is heel ondermijnend voor hun psychische draagkracht. Geloof opnieuw in de kracht van je kind. Kinderen maken zelf hun eigen conclusies wanneer ze er klaar voor zijn. Ze geven de band met moeder en vader zelf vorm. Ze willen mama of papa graag kunnen en mogen zien. Dit draagt bij tot hun eigen identiteit, zelfvertrouwen en stabiliteit.

Dit is de moeilijkste mythe, maar wanneer ouders deze klik maken, zie ik dialogen ontstaan tussen hen en hun kinderen die prachtig zijn. Als je kind met een verhaal komt van de andere ouder, vragen we: wat heb jij dan nodig? Wie zou je dan kunnen helpen? Wat zou jij kunnen doen? Kinderen en ouders verbazen me met hun creativiteit en verbondenheid daarin.Mythe 2

Mijn ex is toch volwassen. Die moet de belangen van de kinderen voor zijn/haar emoties zetten. Ik mag de kinderen niet belasten en moet overleggen met mijn ex over hobby’s, school en opvoeding.
 

Je voelt je schuldig wanneer de communicatie met je ex niet gaat en je kind weer de dupe is. Je voelt je schuldig als vader/moeder dat je kind tekort komt. Dus probeer je nog harder om binnen te dringen in het verstand van je ex.

Neen, zeg ik, je moet niet meer communiceren met je ex als dat zo negatief loopt. Zet een muur op. Geef het narcisme een minimum aan aanleiding om jou last te bezorgen. Maar dan komt het allemaal bij mijn kinderen terecht, hoor ik je denken.  Wanneer je hierin volhoudt om te doen wat nodig is en de negatieve communicatie doorbreekt, zal dit ook minderen. Je krijgt er vertrouwen in dat je kinderen een andere band hebben met hun vader/moeder dan jullie hadden als partners of nu als ex-partners.

Kinderen verliezen in 9/10 gevallen hun eigen stem in deze situatie. Ze weten niet meer wie ze moeten geloven. Dit ervaar ik ook wanneer ik met kinderen en tieners werk. Dan spreek ik beide ouders. Dan voel ik me soms meegezogen door de emoties en de visies die botsen. Ik zeg aan de kinderen en tieners: ‘Ik begrijp het dat jij soms niet weet wie je kan geloven’. Juist door het opzetten van de muur en de focus te leggen op de band met jouw kind, leert je kind zijn eigen mening en verlangens kennen.

Kinderen willen geen ouder die angstig is over de andere ouder. Ze willen een mama/papa die zichzelf is en gelukkig kan zijn op haar of zijn eilandje.

Wanneer je dit probeert, geef niet op na een paar weken. Het begin is moeilijk. Daar moet je doorheen. Wat ik vaak zie zijn ouders die dit met volle moed starten, maar opgeven omdat het niet meteen resultaat geeft. Dat ondermijnt dan weer jouw zelfvertrouwen, want kijk, zelfs dat werkt niet! Daarom is het raadzaam hierin professionele begeleiding te zoeken.Mythe 3 

Ons leven is om zeep. Kapot gemaakt door de narcist. 

Eilandjes van rust.
Dat is wat ik onthouden heb van professor Rober aan de KULeuven over parentificatie en KOPP (kinderen van ouders met een psychische problematiek). Later werkte ik enkele dagen met Peter Jakob. Daarin groeide mijn visie rond het versterken van één ouder.

Dat wil zeggen dat kinderen die opgroeien met een ouder die minder goed voor hen zorgt, emotioneel en/of fysiek, toch kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen. Als ze eilandjes van rust hebben. Plekken waar ze veilig zijn en zichzelf mogen zijn. Omringd door volwassenen die psychisch flexibel in het leven staan. Die authentiek vertrouwen voorleven. Die hoop en vertrouwen voorleven aan de kinderen. Waar het kind even kind mag zijn. Dit beschermt hen tegen een eigen psychische labiliteit.

Op die eilandjes van rust, mag het ook onweren. Het moet zelfs onweren. Je moet je boos maken en grenzen stellen aan je kinderen. Dit geeft veiligheid en de kans om te leren gaan met conflicten.


Wil jij een stap zetten om dat veilige eilandje mogelijk te maken voor jou en je kinderen?

Dan is de workshop misschien iets voor jou. 

Hoe ziet deze workshop er precies uit?

Alle info over deze workshop voor ouders na de echtscheiding vind je hier.

Heb je nog vragen over de workshop, is er iets onduidelijk, twijfel je of dit is wat je nu nodig hebt?

Mail me al je vragen naar info@glinster.co of via het contactformulierHopelijk zie ik je daar!

Groetjes,

An3 mythes over narcisme en kinderen, na de echtscheiding

De smartphone maakt een conflict na echtscheiding nog groter

Loopt de communicatie met je ex-partner over de kinderen niet goed? Het bevordert het welzijn van je kinderen als je bewust omgaat met de berichtjes van vader/moeder via de smartphone in het co-ouderschap. In deze blog wil ik je helpen zien waarom de smartphone een conflict tussen ouders nog sterker maakt. Ik vertel je ook waarom het de moeite waard is om hier bewuster mee om te gaan.

Lees meer

Moeilijk co-ouderschap zonder je kinderen te belasten? Het kan met parallel ouderschap.

Het is de meest gehoorde twijfel van parallel ouderschap, dat het de kinderen juist meer belast. In deze blog bespreek ik waarom parallel ouderschap kinderen niet méér belast, maar juist kansen geeft om te groeien als weerbaar kind van 2 aparte ouders. Ik geef je 4 eye-openers die je blik kunnen verbreden.

Lees meer

Op zoek naar een ander woord voor vechtscheiding

De benaming ‘vechtscheiding’ vind ik niet goed voor alle ouders. Je kiest er vaak niet voor om in zo’n situatie te zijn. Het kijkt neer op ouders die in moeilijk co-ouderschap zitten. Het voelt beschuldigend, kleinerend, betuttelend… Kortom, het geeft weinig erkenning. Het versterkt niet.

Lees meer

3 Redenen waarom hulp vragen bij een vechtscheiding niet evident is

Er is schaamte bij ouders die gescheiden zijn en problemen hebben daardoor. Men heeft snel oordelen klaar voor mensen die niet in het ‘normale’ plaatje passen in onze samenleving. Ook over ouders die in een vechtscheiding zitten, is er niet altijd begrip. Dat geeft eenzame gevoelens. Die eenzaamheid durven doorbreken, is vaak een grote stap. In deze blog vertel ik je graag over 3 redenen waarom gescheiden ouders niet durven spreken over hun problemen.

Lees meer

3 Misverstanden over de muur opzetten met je ex-partner

Parallel ouderschap leert je om “de muur” op te zetten tussen jezelf en de vader/moeder van je kinderen. Dit om het conflict tussen jullie te verminderen. Want dat conflict is niet goed voor het welzijn van je kinderen. Er zijn wat misverstanden over die muur waarover ik het graag wil hebben.

Lees meer

Waarom je kinderen steunen meer is dan schade beperken

Als je juridisch of bij instanties bescherming zoekt voor de schade die je kinderen oplopen door het conflict na de echtscheiding, kan je op muren botsen. Echtscheiding en huiselijk geweld horen bij de risicofactoren voor de ontwikkeling van kinderen. Toch wordt er vaak gewezen op de veerkracht en weerbaarheid van kinderen. Dat kan je teleurstellen. Ik vertel je graag wat de meerwaarde is van goede en juiste steun voor kinderen door 1 ouder, ook als er huiselijk geweld is na de echtscheiding.

Lees meer

Is parallel ouderschap iets voor mij?

An, dat past niet bij mijn waarden. Ik vind dat we toch moeten overleggen over de opvoeding van de kinderen. Misschien herken je dit? Je bent niet alleen. Ouders die eraan denken te starten met parallel ouderschap, hebben een paar twijfels. Ik help je graag door hierover te spreken. Een helder beeld over deze vorm van co-ouderschap is belangrijk, zodat jij op de juiste moment kan kiezen om hiermee te starten opdat je niet dieper in de vechtscheiding komt.

Lees meer

5 Belangrijke inzichten waardoor je begrijpt wat Parallel Ouderschap is

Je vraagt jezelf af “Wat is dat nu, parallel ouderschap?” Je hebt het gehoord van een vriend, een hulpverlener of de rechtbank. Dan ga je op zoek naar informatie. Ik vertel je hier wat jij moet weten over parallel ouderschap.

Lees meer

5 redenen waarom ik graag in groep aan parallel ouderschap werk

"Eigenlijk wil ik liever individueel met je werken, An." Het verbaast je vast, wanneer ik je voorstel om deel te nemen aan een groepstraject met ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Is dat wel iets voor mij? Ik vertel je graag 5 redenen waarom ik graag in groep aan parallel ouderschap werk.

Lees meer

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind kan volgen op school?

Wat doe je wanneer schoolwerk op een andere wijze opgevolgd wordt in de twee huizen? Wat doe je wanneer het schoolwerk bij de andere ouder niet goed of anders opgevolgd wordt dan jij zou willen, terwijl je niet zo'n goed contact hebt met die andere ouder?

Lees meer

Bij Lieve Cottyn, de coryfee van het parallel ouderschap

Elke maand ga ik in gesprek met Lieve Cottyn. Zij leert me de kneepjes van het parallel ouderschap en hoe ik hier telkens beter in kan worden. Wie is ze, wat doet ze en wat leert ze me?

Lees meer

Laten we het daar niet over hebben!

In een vechtscheiding, maak je dingen mee waarvoor je je kan schamen. Maar dat hoeft niet. Je bent niet alleen. Ik inspireer je graag om die schaamte te doorbreken, zodat je meer rust kan vinden voor je kinderen en jezelf.

Lees meer

4 Do’s en don’ts wanneer je kind het contact met je verbreekt na de echtscheiding

Je kind wijst je af na de echtscheiding. Hij is liever bij de andere ouder. Hoe ga je daarmee om? Ik deel graag de 4 meest waardevolle do’s en don’ts wanneer jij afgewezen wordt door je kind.

Lees meer

Hoe begin je nu aan parallel ouderschap?

Over de voorwaarden om aan parallel ouderschap te beginnen. Ook al is het nog niet zo gekend. Als jij ervoor kiest en 100% voor gaat, dan straal je dat uit en neem je anderen die het nog niet kennen, mee.

Lees meer

Toegeven of op je strepen staan voor de kinderen?

Als co-ouderschap moeilijk gaat na de echtscheiding, is er iets anders nodig dan overleg. Alles wat je meedeelt of vraagt aan de andere ouder, heeft effect. En als het slecht aankomt, dan zal hij/zij dat laten horen aan jullie kinderen. Moet je dan zwijgen? Of op je strepen staan?

Lees meer

Narcisme, wat met de kinderen?

In 2019 mocht ik tijdens een paar infoseminars van Nelly De Keye mijn werk met kinderen en tieners komen toelichten. Omdat tijdens een vechtscheiding vaak het woord 'narcisme' valt, kom ik dit ook in mijn praktijk tegen. Hoe kunnen we hier mee omgaan, met respect voor beide ouders? Daarom schreef ik deze brief, vanuit de beleving van een kind in deze situatie.

Lees meer

Kom uit je kot! En laat het moeilijk co-ouderschap niet op zijn beloop.

Dus als je denkt, dit is niet het moment om te werken aan parallel ouderschap. Weet dan dat er meer mogelijk is dan je brein je wil wijsmaken. Durf opnieuw te hopen en te dromen. Bouw elke dag aan die droom. (Maar niet de droom dat de andere ouder ooit tot inzicht zal komen, dat is wel realiteit)

Lees meer

Vul jouw EHBO kistje

In conflict na echtscheiding is werken aan jouw zelfzorg en die van je kinderen essentieel. Ik vertel je in deze blog graag waarom dit de basis is om uit moeilijk co-ouderschap te komen.

Lees meer

In een crisis zou je toch inzicht mogen verwachten van de andere ouder?

Over het rouwproces, dat de andere ouder niet de co-ouder is waar jij op hoopte. In een wereldwijde crisis, nu met corona, zou je toch samenwerking verwachten?

Lees meer

4 do’s en don’ts voor gescheiden ouders in een tijd van crisis

Hoe doe ik aan co-ouderschap wanneer de andere ouder niet meewerkt in een crisis? Een tijd van crisis, zoals de corona-tijd, kan trauma doen opflakkeren. Daardoor schiet het reptielenbrein van je ex-partner of jezelf opnieuw in voortdurende actie. Ik geef je graag 4 waardevolle do's en don'ts om je eigen reactie op de crisis te reguleren. Zodat jij er als ouder stevig kan staan om heldere keuzes te nemen die gericht zijn op actie dat rekening houdt met veel aspecten van een crisis.

Lees meer

De combi corona en co-ouderschap

Ik vertel je graag over enkele reflecties naar aanleiding van vragen die mij gesteld werden de voorbije dagen over het effect van de corona-crisis op moeilijk co-ouderschap.

Lees meer

Vertragen in moeilijk co-ouderschap

Dit artikel gaat over vertragen, terwijl je constant in paraatheid moet staan wanneer co-ouderschap met strijd verloopt.

Lees meer

Veilige eilandjes als antigif voor een moeilijke echtscheiding

Veilige eilandjes kunnen beschermen tegen de problemen van een psychisch kwetsbare ouder, ook bij een moeilijke echtscheiding. Ik vertel je graag hoe je dit veilig eiland kan opbouwen met je kinderen in 3 stappen.

Lees meer

Parallel ouderschap is ook co-ouderschap

Er bestaan heel wat misverstanden in de samenleving rond scheiden. De woorden verliezen hun betekenis en worden door elkaar gebruikt. Ik zet graag alles op een rijtje.

Lees meer

SOS een boos kind na de echtscheiding – 5 tools om de band te versterken

Je vindt zoveel informatie over kinderen die boos zijn. Op internet, opvoedboeken, televisie,... Maar het is toch anders, wanneer je in een vechtscheiding zit. Je kinderen wijzen jou of vader/moeder af. Hoe ga je daarmee om? Wat kan je wel doen en wat doe je beter niet? Je kan meer doen dan je denkt! Maar het vraagt een andere mindset. Op die manier houden we samen koers op de vele belangen van je kinderen.

Lees meer

4 strategieën om uit het conflict te gaan

4 strategieën om je niet te laten grijpen door het conflictmonster (lees eerst het artikel over het conflictmonster ;-))

Lees meer

Het conflictmonster

Parallel ouderschap is een bewezen effectieve uitweg uit de vechtscheiding. Het opzetten van de muur tussen beide ouders, helpt het conflictmonster bij de kinderen weg te houden.

Lees meer

Bemiddeling werkt vaak niet in een vechtscheiding

Lees meer

Hoe kan je verder, als je jouw kind niet bij een psycholoog krijgt?

Lees meer

In supervisie bij Lieve Cottyn

Wat is dat supervisie? Wie is Lieve Cottyn? Waarom is dit goed voor Glinster?

Lees meer

On turning shit into roses

Lees meer

2 ouders, 2 schuldigen

Lees meer

Als de school onbedoeld meegaat in de vechtscheiding

Lees meer

De 5 valkuilen tijdens het wisselmoment

Ik bespreek 5 valkuilen die ik steeds zie terugkomen bij ouders en kinderen voor, tijdens of na het wisselmoment (het moment dat het kind wisselt van ouder).

Lees meer

Wat doe je met jouw angst die de co-ouder zaait?

Angst, je vindt ontzettend veel goed bedoelde raad hierover. Je wil dit het liefst niet voelen. Zo zit onze maatschappij ook in elkaar. Angst? Zoek een oplossing en het is weg. Maar zo werken gevoelens niet. Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer

Wat helpt bij hoogconflictscheidingen?

In december 2018 verschenen de belangrijkste resultaten van het onderzoek van Inge Pasteels aan de PXL over wat werkt bij hoog conflict na echtscheiding. Dit vormde toen mee de basis voor de werking van Glinster.

Lees meer

Blijven staan ondanks de storm

Lees meer

Willen kinderen wel praten over de scheiding?

Lees meer

Scheiden doet lijden

Lees meer

Train je brein uit de vechtscheiding

Lees meer

Hoe één ouder in een complexe scheiding het verschil kan maken

Lees meer

5 things I learned from Andolfi

Lees meer

Hoe drijfzand je kan redden uit een moeilijke scheiding

Lees meer

Een vechtscheiding? Eigen schuld!

Lees meer

Eenzaamheid na de scheiding

Lees meer

Omgaan met verdriet & teleurstelling

Lees meer

Familierechtbanken kreunen onder het werk

Lees meer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x