Bemiddeling werkt vaak niet in een vechtscheiding

Bemiddeling werkt niet bij sommige vechtscheidingen.

Ben je klaar voor je wekelijkse portie inspiratie?

Ik anders wel. Over iets waar ik uuuuuuren kan praten.
(Jammer genoeg zijn er te weinig hulpverleners die hier over willen praten...)

Ik zit dus wat te suffen vandaag. Met die hitte. Zit ik te kijken naar een docu op Netflix om toch maar even op adem te komen, wanneer er een bericht verschijnt, in de groep ouders die ik begeleid.

Een Amerikaans artikel over scheiden met een een partner met een psychische moeilijkheid. Dat je niet te veel compassie moet hebben, empathie moet tonen,... (Iets wat veel hulpverleners je NIET geneigd zijn te vertellen. Kom toch overeen? Luister toch naar elkaar, dat is toch beter voor de kinderen.

Het katapulteerde me meteen naar december 2018. Toen hoorde je in het nieuws 'Bemiddeling in een vechtscheiding werkt vaak niet'.

Vaak: dat wil zeggen voor sommige ouders na een echtscheiding. Die ouders die ik begeleid dus. Die vastlopen in de hulpverlening. Die alles proberen, maar blijven draaien in rondjes. Ik heb de betekenis van 'vaak' even opgezocht: op veel momenten, veel keren.

Waarom bleef het dan in december bij dat éne bericht? 

Een onderzoek van Hogeschool PXL uit Hasselt (Inge Pasteels) wijst uit dat bemiddeling bij vechtscheidingen vaak amper resultaat heeft. Soms zelfs integendeel. Dat schrijft De Standaard in december 2018.

Koppels samen naar een bemiddelaar sturen, kan het conflict zelfs doen escaleren.
 

  1. Richt de hulp op één ouder in plaats van op beide ouders tegelijk.
  2. Versterk de ouder-kind­relatie en ontmoedig elke investering in praten met en over de partner.
  3. Maak van familie en vrienden échte supporters, die de ouder helpen om zijn of haar volle aandacht te richten op de kinderen in plaats van op de ex-partner.
  4. Betrek kinderen erbij: leg hen uit dat zij geen luisterend oor voor de teleurstellingen van hun ouders hoeven te zijn en dat het beter is neutraal te blijven.5. Coach ouders en kinderen, zodat er bij hen een reflectie over de situatie op gang komt.
 

Deze 5 pijlers voor adequate hulp stelde Inge Pasteels van PXL Hasselt op.

Gelukkig had ik die zomer al hard gesleuteld aan Glinster en was ik diezelfde weg aan het opgaan, die dat onderzoek ook voorschreef. Dus bouwde ik goed verder, samen met heel wat ouders die mee dit pad bewandelen. Een waardige weg uit de moeilijkheden.Zo kwam ik tot mijn eigen 5 pijlers die terugkomen in elke workshop, webinar, begeleiding, traject.

Waarin ik telkens maar werk met één van de biologische ouders van een kind. En voor de hulpverleners die zich nu zorgen maken: ja, ik heb ook respect voor de andere ouder. Ik betrek beide ouders, in het praten met één ouder. Want een kind wil natuurlijk beide ouders graag kunnen zien en een fijne band met hen apart opbouwen.1. Jouw herstel van de moeilijke relatie.

Na de echtscheiding kom je op een emotionele rollercoaster. De vele veranderingen financieel, praktisch en emotioneel. Vooral de effecten ervan op je kinderen, geven je zorgen. Je wil graag dat ze niet veel last ondervinden van de echtscheiding.
Rust bij jezelf is rust in je hoofd en hart. We gaan actief aan de slag met negatief denken en lastige emoties. Vaak nemen die ons over, laten we ze ons leven leiden. Dan staan we op automatische piloot.

Maak tijd om stil te staan bij jezelf. Waarin je ex-partner jou heeft gekwetst. Hoe dat verdriet heeft gebracht omdat je hoopte op een gelukkig gezin. Je kwaadheid omwille van de grote verschillen in mening nu. Je had gehoopt op een vlotte communicatie over de kinderen.

Je neemt afscheid. Rouwt om de mooie onbezorgde jeugd die je kinderen nu niet meer hebben. Je voelt misschien ook opluchting bij dat afscheid. Klaar voor iets nieuws. Maar de moeilijke band met de andere ouder houdt je tegen om te zijn wie je wil zijn.

Jij kan terug je leven in handen nemen. Door stil te staan bij je gevoelens. Je gaat ze niet onderdrukken of wegstoppen. Maar ze gaan ook niet groter worden en je overspoelen. Ze geven je waardevolle informatie over jouw pad als solo-ouder na de echtscheiding. Zonder de andere ouder. 2. Je kinderen steunen in wat ze nodig hebben.

Je kinderen komen heel wat pijnlijke ervaringen tegen. De scheiding, het wonen in 2 huizen, het verdergaan met 2 aparte ouders, mama of papa niet meer graag mogen zien in het ene huis, de spanning tussen hun ouders tijdens het wisselmoment,…

Kinderen komen in een complex loyaliteitsconflict, wanneer ouders niet meer door één deur kunnen. Ze gaan dingen verzwijgen. Niet alles meer aan jou vertellen. Want ze zijn bang. Bang voor de afwijzing van de andere ouder. Die ze zo nodig hebben.
Stimuleer je kind om gevoelens te uiten. Om eigen gedachten te vormen. Zonder deze zelf in te vullen. Die neiging is nogal groot. Je kan je schuldig voelen en echt willen weten of je kind nu gelukkig is of niet.

Kinderen in een moeilijke echtscheiding tonen lastig gedrag: agressie, huilbuien, slaapmoeilijkheden, nachtmerries, schelden, schoolproblemen, buikpijn, tics… Zet niet enkel in op het veranderen van dit gedrag, maar ook naar wat er onder schuilgaat.

Dat moet niet enkel zijn door te praten met je kind. Praten kan nogal onveilig voelen voor kinderen. Doe een één op één activiteit met je kind. Van daaruit komen de meeste waardevolle gesprekjes spontaan naar boven. Soms heeft dit tijd nodig, wanneer je kind zodanig gekwetst is, tegen je opgezet wordt of jou niet extra wil belasten.

Weet dat je de andere ouder niet nodig hebt, om je kind te leren omgaan met de uitdagingen die op zijn pad komen. Jij kan eigenlijk al heel wat. Als je durft stil te staan en samen met je kinderen te groeien.

Heb oog voor de diepgewortelde loyaliteit naar de andere ouder, maar ook naar jou toe. Je kinderen gaan plichtsbewust rekening houden met je en je niet alles vertellen. Dat wil zeggen dat jij rekening hebt te houden met wat er aan de binnenkant zou kunnen zitten van je kind. Wanneer je zoontje zegt dat hij meer bij jou wil wonen, is dat niet omdat het bij de andere ouder slecht is. Er spelen meerdere belangen mee. 

Heel mijn werk draait rond trauma. Dus ook deze eerste 2 pijlers waarin ik je leren zorgen voor jezelf en je kinderen
.. Dat maakt mijn werk met parallel ouderschap uniek. Jouw trauma, maar ook dat van je kinderen. Daarvoor zorgen, is mijn leidraad.

  

3. Contact met de andere ouder afbouwen

Co-ouderschap volgens de wet van 1995 zegt dat beide ouders het recht hebben om ouder te blijven van hun kind na de echtscheiding. Co-ouderschap met overleg tussen ouders is een ideaalbeeld dat voor sommigen werkt. Co-ouderschap met overleg is echter niet altijd haalbaar.

Wanneer bemiddeling, onderhandeling en dialoog niet meer werken, zitten we in fase 2 of 3 van de conflictladder. Dan is het moeilijk om nog te bemiddelen. Onderzoek en ervaring wijzen uit dat bemiddeling het conflict nog sterker maakt wanneer één van beide ouders nog emotioneel te erg vasthangt aan de andere ouder die hij/zij nog ziet als ex-partner. Het triggert de pijn die door de breuk is ontstaan.

Niet iedereen gaat gezond om met pijn. Een conflictzoeker gaat met deze pijn omgaan door de ander te beschuldigen. Op die manier komt er steeds conflict in de relatie. Zo hoeft hij/zij de pijn niet te voelen.

Wanneer overleg niet meer werkt, stappen we over naar een breuk tussen jou en de andere ouder. We beperken het contact tot een minimum. Jij hebt al deze inzichten en kan deze gebruiken in het voordeel van je kinderen.De volgende 2 pijlers zijn omgaan met afwijzing van je kind & supporters om je heen maken. 

Die zijn voor een volgende keer!De media verspreiden dit idee niet. Hulpverleners ook niet openlijk. Ondertussen kon ik Inge Pasteels haar werk zien presenteren. Maar jammer genoeg heeft ze nog geen document of publicatie ter beschikking. Tja, dan verspreid ik ondertussen al maar de kracht van verandering en hoop voor jullie. Ik blijf ervoor gaan (ook al is het zweten, en niet alleen vandaag :-)) Samen met jullie. Wij zijn een topteam.

Om af te sluiten met een quote uit het Amerikaans artikel: True authenticity comes from holding on to one's sense of self while gracefully disengaging from a narcissist. 


Bemiddeling werkt vaak niet in een vechtscheiding

De smartphone maakt een conflict na echtscheiding nog groter

Loopt de communicatie met je ex-partner over de kinderen niet goed? Het bevordert het welzijn van je kinderen als je bewust omgaat met de berichtjes van vader/moeder via de smartphone in het co-ouderschap. In deze blog wil ik je helpen zien waarom de smartphone een conflict tussen ouders nog sterker maakt. Ik vertel je ook waarom het de moeite waard is om hier bewuster mee om te gaan.

Lees meer

Moeilijk co-ouderschap zonder je kinderen te belasten? Het kan met parallel ouderschap.

Het is de meest gehoorde twijfel van parallel ouderschap, dat het de kinderen juist meer belast. In deze blog bespreek ik waarom parallel ouderschap kinderen niet méér belast, maar juist kansen geeft om te groeien als weerbaar kind van 2 aparte ouders. Ik geef je 4 eye-openers die je blik kunnen verbreden.

Lees meer

Op zoek naar een ander woord voor vechtscheiding

De benaming ‘vechtscheiding’ vind ik niet goed voor alle ouders. Je kiest er vaak niet voor om in zo’n situatie te zijn. Het kijkt neer op ouders die in moeilijk co-ouderschap zitten. Het voelt beschuldigend, kleinerend, betuttelend… Kortom, het geeft weinig erkenning. Het versterkt niet.

Lees meer

3 Redenen waarom hulp vragen bij een vechtscheiding niet evident is

Er is schaamte bij ouders die gescheiden zijn en problemen hebben daardoor. Men heeft snel oordelen klaar voor mensen die niet in het ‘normale’ plaatje passen in onze samenleving. Ook over ouders die in een vechtscheiding zitten, is er niet altijd begrip. Dat geeft eenzame gevoelens. Die eenzaamheid durven doorbreken, is vaak een grote stap. In deze blog vertel ik je graag over 3 redenen waarom gescheiden ouders niet durven spreken over hun problemen.

Lees meer

3 Misverstanden over de muur opzetten met je ex-partner

Parallel ouderschap leert je om “de muur” op te zetten tussen jezelf en de vader/moeder van je kinderen. Dit om het conflict tussen jullie te verminderen. Want dat conflict is niet goed voor het welzijn van je kinderen. Er zijn wat misverstanden over die muur waarover ik het graag wil hebben.

Lees meer

Waarom je kinderen steunen meer is dan schade beperken

Als je juridisch of bij instanties bescherming zoekt voor de schade die je kinderen oplopen door het conflict na de echtscheiding, kan je op muren botsen. Echtscheiding en huiselijk geweld horen bij de risicofactoren voor de ontwikkeling van kinderen. Toch wordt er vaak gewezen op de veerkracht en weerbaarheid van kinderen. Dat kan je teleurstellen. Ik vertel je graag wat de meerwaarde is van goede en juiste steun voor kinderen door 1 ouder, ook als er huiselijk geweld is na de echtscheiding.

Lees meer

Is parallel ouderschap iets voor mij?

An, dat past niet bij mijn waarden. Ik vind dat we toch moeten overleggen over de opvoeding van de kinderen. Misschien herken je dit? Je bent niet alleen. Ouders die eraan denken te starten met parallel ouderschap, hebben een paar twijfels. Ik help je graag door hierover te spreken. Een helder beeld over deze vorm van co-ouderschap is belangrijk, zodat jij op de juiste moment kan kiezen om hiermee te starten opdat je niet dieper in de vechtscheiding komt.

Lees meer

5 Belangrijke inzichten waardoor je begrijpt wat Parallel Ouderschap is

Je vraagt jezelf af “Wat is dat nu, parallel ouderschap?” Je hebt het gehoord van een vriend, een hulpverlener of de rechtbank. Dan ga je op zoek naar informatie. Ik vertel je hier wat jij moet weten over parallel ouderschap.

Lees meer

3 mythes over narcisme en kinderen, na de echtscheiding

Bij veel vechtscheidingen in onze samenleving op dit moment, valt het woord 'narcistische ex-partner'. In deze blog bespreek ik 3 mythes over co-ouderschap met een narcistische ex en hoe parallel ouderschap de kinderen eilandjes van rust kunnen geven.

Lees meer

5 redenen waarom ik graag in groep aan parallel ouderschap werk

"Eigenlijk wil ik liever individueel met je werken, An." Het verbaast je vast, wanneer ik je voorstel om deel te nemen aan een groepstraject met ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Is dat wel iets voor mij? Ik vertel je graag 5 redenen waarom ik graag in groep aan parallel ouderschap werk.

Lees meer

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind kan volgen op school?

Wat doe je wanneer schoolwerk op een andere wijze opgevolgd wordt in de twee huizen? Wat doe je wanneer het schoolwerk bij de andere ouder niet goed of anders opgevolgd wordt dan jij zou willen, terwijl je niet zo'n goed contact hebt met die andere ouder?

Lees meer

Bij Lieve Cottyn, de coryfee van het parallel ouderschap

Elke maand ga ik in gesprek met Lieve Cottyn. Zij leert me de kneepjes van het parallel ouderschap en hoe ik hier telkens beter in kan worden. Wie is ze, wat doet ze en wat leert ze me?

Lees meer

Laten we het daar niet over hebben!

In een vechtscheiding, maak je dingen mee waarvoor je je kan schamen. Maar dat hoeft niet. Je bent niet alleen. Ik inspireer je graag om die schaamte te doorbreken, zodat je meer rust kan vinden voor je kinderen en jezelf.

Lees meer

4 Do’s en don’ts wanneer je kind het contact met je verbreekt na de echtscheiding

Je kind wijst je af na de echtscheiding. Hij is liever bij de andere ouder. Hoe ga je daarmee om? Ik deel graag de 4 meest waardevolle do’s en don’ts wanneer jij afgewezen wordt door je kind.

Lees meer

Hoe begin je nu aan parallel ouderschap?

Over de voorwaarden om aan parallel ouderschap te beginnen. Ook al is het nog niet zo gekend. Als jij ervoor kiest en 100% voor gaat, dan straal je dat uit en neem je anderen die het nog niet kennen, mee.

Lees meer

Toegeven of op je strepen staan voor de kinderen?

Als co-ouderschap moeilijk gaat na de echtscheiding, is er iets anders nodig dan overleg. Alles wat je meedeelt of vraagt aan de andere ouder, heeft effect. En als het slecht aankomt, dan zal hij/zij dat laten horen aan jullie kinderen. Moet je dan zwijgen? Of op je strepen staan?

Lees meer

Narcisme, wat met de kinderen?

In 2019 mocht ik tijdens een paar infoseminars van Nelly De Keye mijn werk met kinderen en tieners komen toelichten. Omdat tijdens een vechtscheiding vaak het woord 'narcisme' valt, kom ik dit ook in mijn praktijk tegen. Hoe kunnen we hier mee omgaan, met respect voor beide ouders? Daarom schreef ik deze brief, vanuit de beleving van een kind in deze situatie.

Lees meer

Kom uit je kot! En laat het moeilijk co-ouderschap niet op zijn beloop.

Dus als je denkt, dit is niet het moment om te werken aan parallel ouderschap. Weet dan dat er meer mogelijk is dan je brein je wil wijsmaken. Durf opnieuw te hopen en te dromen. Bouw elke dag aan die droom. (Maar niet de droom dat de andere ouder ooit tot inzicht zal komen, dat is wel realiteit)

Lees meer

Vul jouw EHBO kistje

In conflict na echtscheiding is werken aan jouw zelfzorg en die van je kinderen essentieel. Ik vertel je in deze blog graag waarom dit de basis is om uit moeilijk co-ouderschap te komen.

Lees meer

In een crisis zou je toch inzicht mogen verwachten van de andere ouder?

Over het rouwproces, dat de andere ouder niet de co-ouder is waar jij op hoopte. In een wereldwijde crisis, nu met corona, zou je toch samenwerking verwachten?

Lees meer

4 do’s en don’ts voor gescheiden ouders in een tijd van crisis

Hoe doe ik aan co-ouderschap wanneer de andere ouder niet meewerkt in een crisis? Een tijd van crisis, zoals de corona-tijd, kan trauma doen opflakkeren. Daardoor schiet het reptielenbrein van je ex-partner of jezelf opnieuw in voortdurende actie. Ik geef je graag 4 waardevolle do's en don'ts om je eigen reactie op de crisis te reguleren. Zodat jij er als ouder stevig kan staan om heldere keuzes te nemen die gericht zijn op actie dat rekening houdt met veel aspecten van een crisis.

Lees meer

De combi corona en co-ouderschap

Ik vertel je graag over enkele reflecties naar aanleiding van vragen die mij gesteld werden de voorbije dagen over het effect van de corona-crisis op moeilijk co-ouderschap.

Lees meer

Vertragen in moeilijk co-ouderschap

Dit artikel gaat over vertragen, terwijl je constant in paraatheid moet staan wanneer co-ouderschap met strijd verloopt.

Lees meer

Veilige eilandjes als antigif voor een moeilijke echtscheiding

Veilige eilandjes kunnen beschermen tegen de problemen van een psychisch kwetsbare ouder, ook bij een moeilijke echtscheiding. Ik vertel je graag hoe je dit veilig eiland kan opbouwen met je kinderen in 3 stappen.

Lees meer

Parallel ouderschap is ook co-ouderschap

Er bestaan heel wat misverstanden in de samenleving rond scheiden. De woorden verliezen hun betekenis en worden door elkaar gebruikt. Ik zet graag alles op een rijtje.

Lees meer

SOS een boos kind na de echtscheiding – 5 tools om de band te versterken

Je vindt zoveel informatie over kinderen die boos zijn. Op internet, opvoedboeken, televisie,... Maar het is toch anders, wanneer je in een vechtscheiding zit. Je kinderen wijzen jou of vader/moeder af. Hoe ga je daarmee om? Wat kan je wel doen en wat doe je beter niet? Je kan meer doen dan je denkt! Maar het vraagt een andere mindset. Op die manier houden we samen koers op de vele belangen van je kinderen.

Lees meer

4 strategieën om uit het conflict te gaan

4 strategieën om je niet te laten grijpen door het conflictmonster (lees eerst het artikel over het conflictmonster ;-))

Lees meer

Het conflictmonster

Parallel ouderschap is een bewezen effectieve uitweg uit de vechtscheiding. Het opzetten van de muur tussen beide ouders, helpt het conflictmonster bij de kinderen weg te houden.

Lees meer

Hoe kan je verder, als je jouw kind niet bij een psycholoog krijgt?

Lees meer

In supervisie bij Lieve Cottyn

Wat is dat supervisie? Wie is Lieve Cottyn? Waarom is dit goed voor Glinster?

Lees meer

On turning shit into roses

Lees meer

2 ouders, 2 schuldigen

Lees meer

Als de school onbedoeld meegaat in de vechtscheiding

Lees meer

De 5 valkuilen tijdens het wisselmoment

Ik bespreek 5 valkuilen die ik steeds zie terugkomen bij ouders en kinderen voor, tijdens of na het wisselmoment (het moment dat het kind wisselt van ouder).

Lees meer

Wat doe je met jouw angst die de co-ouder zaait?

Angst, je vindt ontzettend veel goed bedoelde raad hierover. Je wil dit het liefst niet voelen. Zo zit onze maatschappij ook in elkaar. Angst? Zoek een oplossing en het is weg. Maar zo werken gevoelens niet. Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer

Wat helpt bij hoogconflictscheidingen?

In december 2018 verschenen de belangrijkste resultaten van het onderzoek van Inge Pasteels aan de PXL over wat werkt bij hoog conflict na echtscheiding. Dit vormde toen mee de basis voor de werking van Glinster.

Lees meer

Blijven staan ondanks de storm

Lees meer

Willen kinderen wel praten over de scheiding?

Lees meer

Scheiden doet lijden

Lees meer

Train je brein uit de vechtscheiding

Lees meer

Hoe één ouder in een complexe scheiding het verschil kan maken

Lees meer

5 things I learned from Andolfi

Lees meer

Hoe drijfzand je kan redden uit een moeilijke scheiding

Lees meer

Een vechtscheiding? Eigen schuld!

Lees meer

Eenzaamheid na de scheiding

Lees meer

Omgaan met verdriet & teleurstelling

Lees meer

Familierechtbanken kreunen onder het werk

Lees meer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x