Narcisme, wat met de kinderen?

Mama, jij bent een stomme trut! (Want papa zegt dat.)
Of: Papa, jij bent een luie loser! (Want mama zegt dat.) 


Co-ouderschap wanneer de andere ouder niet meewerkt is best pittig. Toch komt het vaker voor, doordat het verblijfsouderschap gelijk verdeeld wordt. Sommige ouders denken recht te hebben op 50% van hun kind. Elke vraag of wijziging in de regeling wekt bij sommigen scheld-tirades of een zee van verwijten uit, want je zou 1% afpakken van hen.

Terwijl ze eigenlijk nog steeds 100% hebben na de scheiding. En elk kind is verplicht na de scheiding 100% in elke ouder te blijven investeren. Het wordt hen niet gemakkelijk gemaakt. Het kind is de dupe. En jij als gezonde volwassene, schiet ook in frustratie (want zo werkt ons brein nu eenmaal.

In 2019 mocht ik tijdens een paar infoseminars van Nelly De Keye mijn werk met kinderen en tieners komen toelichten.  Omdat tijdens een vechtscheiding vaak het woord 'narcisme' valt, kom ik dit ook in mijn praktijk tegen. Hoe kunnen we hier mee omgaan, met respect voor beide ouders? Daarom schreef ik deze brief, vanuit de beleving van een kind in deze situatie.

Mama, papa,

Ok, jullie zijn gescheiden. Dat vind ik nog goed. Maar dat jullie blijven ruzie maken, daar wil ik toch wat over vertellen.
Ik weet dat mama of papa niet zorgt zoals jij dat zou willen. Ik weet dat best dat die liegt. Ik wil je uitleggen wat jij kan doen. Want wat je nu doet, duwt mij in een put.

Ik zie het aan je gezicht. Wanneer je weer met mama of papa hebt gemaild. Je probeert dan nog wel lief te zijn. Maar je stem is strenger. Dat vind ik niet leuk. Want ik denk dan, wat heb ik mis gedaan? Jij denkt dat ik dat niet zie. Je zwijgt. Dat zwijgen maakt me gek. Ik wil het snappen! Want ik zie dat jij verdriet hebt. Dat wil ik niet. Dan praat ik niet meer over mezelf. Als ik je nog meer zorgen geef, wie weet ben je er dan helemaal niet meer voor mij.

Ik voel eigenlijk niets meer. Ik zie andere kinderen in de klas huilen. Of boos worden op hun ouders. Dat doe ik niet. Dan worden jullie nog heviger. Dan schaam ik me weer.

Ik wil eigenlijk dat jullie niets meer met elkaar bespreken, zeggen of doen. Ook samen in de auto zitten is verschrikkelijk. Dan wou ik dat ik kon verdwijnen. Weg van jullie. Weg van alles. Verdwijnen van de aardbol. De juf maakt zich zorgen als ik zo'n dingen zeg. Ik snap niet dat iemand zich zorgen maakt om mij. Het zijn mijn ouders die je moet helpen.

Ik wil dat jullie niet meer met elkaar bezig zijn. Over die trui die vergeten is. Of dat halfuur dat mama mij te laat brengt. Dan snauwen jullie elkaar zo af. Soms erger, dan zwijgen jullie elkaar precies dood. Ik wil niet dat één van mijn ouders dood moet zijn. Ik wil niet dat mijn ouders elkaar haten.

Het is toch fijn dat ik even bij mama of papa ben. Doe dan iets leuks. Ik wil dat jij gelukkig bent.

Wanneer ik dan terug bij jou ben, wil ik dat je tijd maakt. Dat je niet met mama of papa bezig bent. Dat je me helpt hoe ik kan uitleggen aan mama of papa dat ik écht niet naar de voetbal wil. En als mama of papa mij weer teleurstelt, dat ik dat rustig aan jou kan vertellen zonder dat je in paniek schiet. Ik wil dat je mij dan knuffelt en troost. Dat je niets zegt over mama of papa. Het is al moeilijk genoeg voor mij dat mama of papa mij kwetst terwijl we elkaar graag zien. Help mij te zoeken naar wat ik kan doen als ik volgende week terug ga. Hoe ik kan spreken over wat ik wil? Hoe ik mezelf kan troosten als mama of papa weer boos wordt? Ik ben ook bang als jij boos bent. Dat zeg ik liever niet.

Ik zwijg nu. Dat ik niet naar de voetbal wil. Want dan maken jullie weer kletterende ambras. Of hoor ik mama of papa weer praten tegen de leerkracht dat 'hij/zij 'het' weer heeft'. Doe niet zo geheimzinnig. Ik ben geen klein kind meer. Weet je, als ik dan later moet verder studeren, zal ik ook zwijgen. Want ik heb dan niet geleerd om te zeggen wat ik wil. Enkel leren zwijgen of zeggen wat jullie willen. Of in elk huis iets anders leren zeggen. Wie ben ik dan?

Ik mag bij iemand gaan praten. Eerst werkte dat. Dan is die dingen gaan vertellen aan jullie. Nu zeg ik liever niets meer aan niemand. Ik heb veel zin om hier een scheldwoord te schrijven. Zo kwaad dat ik ben.

Mama, papa, stop met je te bemoeien met elkaar. Je zegt wel dat je dat voor mij doet. Je helpt er mij niet mee. Je kwetst me. Ik cijfer me weg.

Dan komen zo’n uitspraken van mij als: Stomme mama! Luie loser! Ik wou dat ik je niet kende. Ik haat je. Ik wil voor altijd bij papa! Ik wil niet meer bij jou wonen!

Ik wil die dingen niet zeggen. Help me. Ik zie jullie graag.
Ik doe kei-hard mijn best om mijn boosheid weg te stoppen. Maar dan barst ik. Dan word ik gestraft. Help me.

Mama, papa, zorg voor mij! Al laat je steken vallen door wat je meemaakt, ik wil je helpen om een goede ouder te zijn. Dat kan ik en wil ik. Jij ook. Zo graag.

Je lieve schat,
RuneNarcisme, wat met de kinderen?

De smartphone maakt een conflict na echtscheiding nog groter

Loopt de communicatie met je ex-partner over de kinderen niet goed? Het bevordert het welzijn van je kinderen als je bewust omgaat met de berichtjes van vader/moeder via de smartphone in het co-ouderschap. In deze blog wil ik je helpen zien waarom de smartphone een conflict tussen ouders nog sterker maakt. Ik vertel je ook waarom het de moeite waard is om hier bewuster mee om te gaan.

Lees meer

Moeilijk co-ouderschap zonder je kinderen te belasten? Het kan met parallel ouderschap.

Het is de meest gehoorde twijfel van parallel ouderschap, dat het de kinderen juist meer belast. In deze blog bespreek ik waarom parallel ouderschap kinderen niet méér belast, maar juist kansen geeft om te groeien als weerbaar kind van 2 aparte ouders. Ik geef je 4 eye-openers die je blik kunnen verbreden.

Lees meer

Op zoek naar een ander woord voor vechtscheiding

De benaming ‘vechtscheiding’ vind ik niet goed voor alle ouders. Je kiest er vaak niet voor om in zo’n situatie te zijn. Het kijkt neer op ouders die in moeilijk co-ouderschap zitten. Het voelt beschuldigend, kleinerend, betuttelend… Kortom, het geeft weinig erkenning. Het versterkt niet.

Lees meer

3 Redenen waarom hulp vragen bij een vechtscheiding niet evident is

Er is schaamte bij ouders die gescheiden zijn en problemen hebben daardoor. Men heeft snel oordelen klaar voor mensen die niet in het ‘normale’ plaatje passen in onze samenleving. Ook over ouders die in een vechtscheiding zitten, is er niet altijd begrip. Dat geeft eenzame gevoelens. Die eenzaamheid durven doorbreken, is vaak een grote stap. In deze blog vertel ik je graag over 3 redenen waarom gescheiden ouders niet durven spreken over hun problemen.

Lees meer

3 Misverstanden over de muur opzetten met je ex-partner

Parallel ouderschap leert je om “de muur” op te zetten tussen jezelf en de vader/moeder van je kinderen. Dit om het conflict tussen jullie te verminderen. Want dat conflict is niet goed voor het welzijn van je kinderen. Er zijn wat misverstanden over die muur waarover ik het graag wil hebben.

Lees meer

Waarom je kinderen steunen meer is dan schade beperken

Als je juridisch of bij instanties bescherming zoekt voor de schade die je kinderen oplopen door het conflict na de echtscheiding, kan je op muren botsen. Echtscheiding en huiselijk geweld horen bij de risicofactoren voor de ontwikkeling van kinderen. Toch wordt er vaak gewezen op de veerkracht en weerbaarheid van kinderen. Dat kan je teleurstellen. Ik vertel je graag wat de meerwaarde is van goede en juiste steun voor kinderen door 1 ouder, ook als er huiselijk geweld is na de echtscheiding.

Lees meer

Is parallel ouderschap iets voor mij?

An, dat past niet bij mijn waarden. Ik vind dat we toch moeten overleggen over de opvoeding van de kinderen. Misschien herken je dit? Je bent niet alleen. Ouders die eraan denken te starten met parallel ouderschap, hebben een paar twijfels. Ik help je graag door hierover te spreken. Een helder beeld over deze vorm van co-ouderschap is belangrijk, zodat jij op de juiste moment kan kiezen om hiermee te starten opdat je niet dieper in de vechtscheiding komt.

Lees meer

5 Belangrijke inzichten waardoor je begrijpt wat Parallel Ouderschap is

Je vraagt jezelf af “Wat is dat nu, parallel ouderschap?” Je hebt het gehoord van een vriend, een hulpverlener of de rechtbank. Dan ga je op zoek naar informatie. Ik vertel je hier wat jij moet weten over parallel ouderschap.

Lees meer

3 mythes over narcisme en kinderen, na de echtscheiding

Bij veel vechtscheidingen in onze samenleving op dit moment, valt het woord 'narcistische ex-partner'. In deze blog bespreek ik 3 mythes over co-ouderschap met een narcistische ex en hoe parallel ouderschap de kinderen eilandjes van rust kunnen geven.

Lees meer

5 redenen waarom ik graag in groep aan parallel ouderschap werk

"Eigenlijk wil ik liever individueel met je werken, An." Het verbaast je vast, wanneer ik je voorstel om deel te nemen aan een groepstraject met ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Is dat wel iets voor mij? Ik vertel je graag 5 redenen waarom ik graag in groep aan parallel ouderschap werk.

Lees meer

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind kan volgen op school?

Wat doe je wanneer schoolwerk op een andere wijze opgevolgd wordt in de twee huizen? Wat doe je wanneer het schoolwerk bij de andere ouder niet goed of anders opgevolgd wordt dan jij zou willen, terwijl je niet zo'n goed contact hebt met die andere ouder?

Lees meer

Bij Lieve Cottyn, de coryfee van het parallel ouderschap

Elke maand ga ik in gesprek met Lieve Cottyn. Zij leert me de kneepjes van het parallel ouderschap en hoe ik hier telkens beter in kan worden. Wie is ze, wat doet ze en wat leert ze me?

Lees meer

Laten we het daar niet over hebben!

In een vechtscheiding, maak je dingen mee waarvoor je je kan schamen. Maar dat hoeft niet. Je bent niet alleen. Ik inspireer je graag om die schaamte te doorbreken, zodat je meer rust kan vinden voor je kinderen en jezelf.

Lees meer

4 Do’s en don’ts wanneer je kind het contact met je verbreekt na de echtscheiding

Je kind wijst je af na de echtscheiding. Hij is liever bij de andere ouder. Hoe ga je daarmee om? Ik deel graag de 4 meest waardevolle do’s en don’ts wanneer jij afgewezen wordt door je kind.

Lees meer

Hoe begin je nu aan parallel ouderschap?

Over de voorwaarden om aan parallel ouderschap te beginnen. Ook al is het nog niet zo gekend. Als jij ervoor kiest en 100% voor gaat, dan straal je dat uit en neem je anderen die het nog niet kennen, mee.

Lees meer

Toegeven of op je strepen staan voor de kinderen?

Als co-ouderschap moeilijk gaat na de echtscheiding, is er iets anders nodig dan overleg. Alles wat je meedeelt of vraagt aan de andere ouder, heeft effect. En als het slecht aankomt, dan zal hij/zij dat laten horen aan jullie kinderen. Moet je dan zwijgen? Of op je strepen staan?

Lees meer

Kom uit je kot! En laat het moeilijk co-ouderschap niet op zijn beloop.

Dus als je denkt, dit is niet het moment om te werken aan parallel ouderschap. Weet dan dat er meer mogelijk is dan je brein je wil wijsmaken. Durf opnieuw te hopen en te dromen. Bouw elke dag aan die droom. (Maar niet de droom dat de andere ouder ooit tot inzicht zal komen, dat is wel realiteit)

Lees meer

Vul jouw EHBO kistje

In conflict na echtscheiding is werken aan jouw zelfzorg en die van je kinderen essentieel. Ik vertel je in deze blog graag waarom dit de basis is om uit moeilijk co-ouderschap te komen.

Lees meer

In een crisis zou je toch inzicht mogen verwachten van de andere ouder?

Over het rouwproces, dat de andere ouder niet de co-ouder is waar jij op hoopte. In een wereldwijde crisis, nu met corona, zou je toch samenwerking verwachten?

Lees meer

4 do’s en don’ts voor gescheiden ouders in een tijd van crisis

Hoe doe ik aan co-ouderschap wanneer de andere ouder niet meewerkt in een crisis? Een tijd van crisis, zoals de corona-tijd, kan trauma doen opflakkeren. Daardoor schiet het reptielenbrein van je ex-partner of jezelf opnieuw in voortdurende actie. Ik geef je graag 4 waardevolle do's en don'ts om je eigen reactie op de crisis te reguleren. Zodat jij er als ouder stevig kan staan om heldere keuzes te nemen die gericht zijn op actie dat rekening houdt met veel aspecten van een crisis.

Lees meer

De combi corona en co-ouderschap

Ik vertel je graag over enkele reflecties naar aanleiding van vragen die mij gesteld werden de voorbije dagen over het effect van de corona-crisis op moeilijk co-ouderschap.

Lees meer

Vertragen in moeilijk co-ouderschap

Dit artikel gaat over vertragen, terwijl je constant in paraatheid moet staan wanneer co-ouderschap met strijd verloopt.

Lees meer

Veilige eilandjes als antigif voor een moeilijke echtscheiding

Veilige eilandjes kunnen beschermen tegen de problemen van een psychisch kwetsbare ouder, ook bij een moeilijke echtscheiding. Ik vertel je graag hoe je dit veilig eiland kan opbouwen met je kinderen in 3 stappen.

Lees meer

Parallel ouderschap is ook co-ouderschap

Er bestaan heel wat misverstanden in de samenleving rond scheiden. De woorden verliezen hun betekenis en worden door elkaar gebruikt. Ik zet graag alles op een rijtje.

Lees meer

SOS een boos kind na de echtscheiding – 5 tools om de band te versterken

Je vindt zoveel informatie over kinderen die boos zijn. Op internet, opvoedboeken, televisie,... Maar het is toch anders, wanneer je in een vechtscheiding zit. Je kinderen wijzen jou of vader/moeder af. Hoe ga je daarmee om? Wat kan je wel doen en wat doe je beter niet? Je kan meer doen dan je denkt! Maar het vraagt een andere mindset. Op die manier houden we samen koers op de vele belangen van je kinderen.

Lees meer

4 strategieën om uit het conflict te gaan

4 strategieën om je niet te laten grijpen door het conflictmonster (lees eerst het artikel over het conflictmonster ;-))

Lees meer

Het conflictmonster

Parallel ouderschap is een bewezen effectieve uitweg uit de vechtscheiding. Het opzetten van de muur tussen beide ouders, helpt het conflictmonster bij de kinderen weg te houden.

Lees meer

Bemiddeling werkt vaak niet in een vechtscheiding

Lees meer

Hoe kan je verder, als je jouw kind niet bij een psycholoog krijgt?

Lees meer

In supervisie bij Lieve Cottyn

Wat is dat supervisie? Wie is Lieve Cottyn? Waarom is dit goed voor Glinster?

Lees meer

On turning shit into roses

Lees meer

2 ouders, 2 schuldigen

Lees meer

Als de school onbedoeld meegaat in de vechtscheiding

Lees meer

De 5 valkuilen tijdens het wisselmoment

Ik bespreek 5 valkuilen die ik steeds zie terugkomen bij ouders en kinderen voor, tijdens of na het wisselmoment (het moment dat het kind wisselt van ouder).

Lees meer

Wat doe je met jouw angst die de co-ouder zaait?

Angst, je vindt ontzettend veel goed bedoelde raad hierover. Je wil dit het liefst niet voelen. Zo zit onze maatschappij ook in elkaar. Angst? Zoek een oplossing en het is weg. Maar zo werken gevoelens niet. Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer

Wat helpt bij hoogconflictscheidingen?

In december 2018 verschenen de belangrijkste resultaten van het onderzoek van Inge Pasteels aan de PXL over wat werkt bij hoog conflict na echtscheiding. Dit vormde toen mee de basis voor de werking van Glinster.

Lees meer

Blijven staan ondanks de storm

Lees meer

Willen kinderen wel praten over de scheiding?

Lees meer

Scheiden doet lijden

Lees meer

Train je brein uit de vechtscheiding

Lees meer

Hoe één ouder in een complexe scheiding het verschil kan maken

Lees meer

5 things I learned from Andolfi

Lees meer

Hoe drijfzand je kan redden uit een moeilijke scheiding

Lees meer

Een vechtscheiding? Eigen schuld!

Lees meer

Eenzaamheid na de scheiding

Lees meer

Omgaan met verdriet & teleurstelling

Lees meer

Familierechtbanken kreunen onder het werk

Lees meer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x